Yes

Trung tâm thông tin tư liệu khu vực


Đọc thêm...

Du học SEAMEO

Du học SEAMEO chính thức hoạt động từ năm 1998, chức năng chính là một trung tâm tư vấn, chuyên cung cấp các thông tin học tập ở nước ngoài và giúp làm các thủ tục du học trọn gói.

Đọc thêm...

Trao đổi nhân sự

SEAMEO RETRAC luôn hoan nghênh thực tập sinh, giảng viên, cán bộ của các trường, viện, các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc và học tập tại Trung tâm, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với nhân viên trung tâm SEAMEO RETRAC cũng như các chuyên gia giáo dục tại Việt Nam, củng cố tinh thần quốc tế, và làm phong phú thêm nội dung giảng dạy và học tập tại Trung tâm.

Đọc thêm...