Liên hệ

 

Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài

Bà Trịnh Thị Hoa Mỹ, MA
Trưởng Ban
Tel: (84-8) 3824 5618 (ext: 218)
E-mail: tthmy@vnseameo.org

TS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Phó Ban
Tel: (84-8) 38245618 (ext: 117)
Email: ntttrang@vnseameo.org
 
Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: contact@vnseameo.org
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ


Số điện thoại tổng đài:
(84-8) 3824 5618 Máy nhánh: 122/101/102
Fax: (84-8) 3823 2175