Yes

Chương trình rà soát năng lực và bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên các trường phổ thông

Để có kế hoạch đào tạo, tập huấn giáo viên đạt chuẩn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của tham gia đề án NNQG 2020, Bộ GD-ĐT có chủ trương rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông các bậc học. Trung tâm SEAMEO – Việt Nam là một trong các đơn vị được Bộ GD-ĐT chọn thực hiện nhiệm vụ này theo thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2011.

Đọc thêm...

Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh và kỹ năng học tập & nghiên cứu chuẩn bị du học

 

Đọc thêm...