Anh văn Thiếu nhi

 

ANH VĂN THIẾU NHI

 • Xây dựng nền tảng TIẾNG ANH vững chắc ngay từ khởi đầu.
 • Hình thành đam mê, phản xạ và sự dạn dĩ cho trẻ với TIẾNG ANH.

Vì sao nên chọn ANH VĂN THIẾU NHI tại Anh văn SEAMEO RETRAC?

 • Môi trường và hình thức học tập sinh động, đa dạng giúp trẻ tiếp thu và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.
 • Giáo trình do các nhà xuất bản quốc tế nổi tiếng biên soạn được sử dụng ở nhiều nước và luôn được cập nhật.
 • Phương pháp giảng dạy tối ưu, đề cao sự tương tác giữa giáo viên – học viên nhằm giúp trẻ có thể hiểu và sử dụng được tiếng Anh ngay trong giờ học.
 • Đội ngũ giáo viên bản ngữ và Việt Nam yêu trẻ, giàu kinh nghiệm và năng động trong giảng dạy..

Các khóa học ANH VĂN THIẾU NHI

Đăng ký xếp lớp
Tất cả các học sinh phải thi xếp lớp để bố trí lớp đúng trình độ tiếng Anh (ngoại trừ các em bắt đầu học tiếng Anh).
Lịch thi xếp lớp hàng tuần:

 • Thứ Ba, Năm: 16:30
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật: 15:30

Giấy chứng nhận
Sau mỗi cấp độ, học sinh đáp ứng các yêu cầu của khóa học về kết quả học tập và chuyên cần sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
Qui định đối với học viên

 • Học viên phải chấp hành các quy định đối với học viên (xem chi tiết) (Ghi chú: sẽ dẫn link theo)
 • Nếu nghỉ quá 30% số giờ học qui định, học viên không được đánh giá cuối khóa.
 • Học phí của mỗi khóa học chỉ đóng 01 lần trước ngày khai giảng. Học viên chưa đóng học phí sẽ không được giữ chỗ.
 • Học phí sẽ không được hoàn trả lại, trừ trường hợp Trung tâm không sắp xếp được lớp cho học viên trong vòng 01 tháng sau ngày đóng học phí.
 • Trung tâm chỉ xem xét bảo lưu học phí cho học viên khi có lý do chính đáng và phải có đơn xin bảo lưu đính kèm.
 • Học viên cũ (không quá 06 tháng) được giảm 10% học phí cho khóa kế tiếp nếu đóng học phí trước ngày quy định cho từng chương trình