Chương trình rà soát năng lực và bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên các trường phổ thông

Để có kế hoạch đào tạo, tập huấn giáo viên đạt chuẩn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của tham gia đề án NNQG 2020, Bộ GD-ĐT có chủ trương rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông các bậc học. Trung tâm SEAMEO – Việt Nam là một trong các đơn vị được Bộ GD-ĐT chọn thực hiện nhiệm vụ này theo thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Theo đó, từ tháng 08 năm 2011, Trung tâm SEAMEO – Việt Nam hỗ trợ các Sở GD-ĐT của các tỉnh thực hiện hiệu quả việc rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông tại địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.
Đồng thời, nhằm hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh các trường Phổ thông đạt được mức chuẩn cần thiết theo quy định của Bộ, Trung tâm SEAMEO Việt Nam tổ chức các chương trình bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh với các khóa học sau:
  • Ôn luyện tiếng Anh cho giáo viên trước khi tham gia các cuộc khảo thí rà soát năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn Quốc tế (theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ Châu Âu CEF)
  • Bồi dưỡng và nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp
  • Bồi dưỡng và phát triển phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Cô Mạch Bửu Hiền
Cán bộ chương trình
Ban Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài
Trung tâm SEAMEO Việt Nam
ĐT: (08) 3824 5618 (Số máy nhánh: 230)
Email: mbhien@vnseameo.org