Hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 05/03/2016, chương trình Anh văn Thiếu nhi - Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức một số hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ cho gần 2.500 học sinh đang theo học tại Trung tâm.

Đọc thêm...

Hội thảo chia sẻ Kinh nghiệm Quản lý Học sinh Chương trình Anh văn Thiếu nhi

Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý học sinh Anh văn thiếu nhi, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề cho trợ giảng chương trình tiếng Anh thiếu nhi vào ngày 17/01/2016.

Đọc thêm...

Hội thảo tập huấn về “Sử dụng phần mềm Itools và các hoạt động DVD hiệu quả trong giảng dạy giáo trình Solutions”

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Oxford University Press tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Sử dụng phần mềm Itools và các hoạt động DVD hiệu quả trong giảng dạy giáo trình Solutions” cho chương trình Anh văn Thiếu niên vào ngày 28/11/2015 tại Trung tâm.

Đọc thêm...

Hội thảo giới thiệu về chương trình IELTS

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về Chương trình IELTS cho phụ huynh và học viên vào ngày 28/11/2015 tại Trung tâm.


Đọc thêm...

Hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chương trình Anh văn Thiếu Nhi Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức một số hoạt động cho tất cả học viên đang theo học tại Trung tâm vào ngày 14/11/2015.


Đọc thêm...

[<<] [<] .[1]. [4] [5] [6] [7] [8] .[11]. .[16]. .[21]. .[26]. .[31]. .[36]. [>] [>>]