Thông tin khoá học

Đối tượng tham gia:
Học sinh từ 6-15 tuổi.

Thời gian:

  • Vui học hè:        6 tuần (Từ ngày 10/06/2019 đến 19/07/2019)
  • Kỹ năng sống: 3 tuần (Từ ngày 22/07/2019 đến 09/08/2019)

Địa điểm:
Trung tâm SEAMEO RETRAC, số 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM