Thông tin khoá học

Đối tượng tham gia:
Học sinh từ 7-15 tuổi, có ít nhất 1 năm học tiếng Anh

Thời gian:

  • Vui học hè: Gồm 90 giờ trong 6 tuần (Từ ngày 12/06/2017 đến 21/07/2017)
  • Kỹ năng sống: Gồm 45 giờ trong 3 tuần (Từ ngày 24/07 đến 11/8/2017)

Địa điểm:
Trung tâm SEAMEO RETRAC, số 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM