adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG

Mục tiêu

  • Bồi dưỡng cho học viên về kiến thức và kỹ năng thiết kế, xây dựng, tổ chức các bài thi kiểm tra và các hoạt động đánh giá năng lực tiếng Anh phù hợp với nội dung, yêu cầu giảng dạy và định dạng thi và kiểm tra hiện hành ở trường phổ thông.
  • Bồi dưỡng cho học viên kiến thức và kỹ năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu hành động nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh tại trường phổ thông.

Nội dung bồi dưỡng

Nội dung chương trình 120 tiết chính khóa bao gồm 2 hợp phần: hợp phần kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh (Language Testing and Assessment), và hợp phần nghiên cứu hành động (Action Research). Mỗi hợp phần bao gồm 60 tiết học chính khóa và 40–80 tiết tự học và làm bài tập với các nội dung chính như sau:

  • Kiểm tra đánh giá: Giới thiệu định hướng, tầm quan trọng, kiến thức cơ bản liên quan đến qui trình kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Cách thức thiết kế bài kiểm tra đánh giá các kỹ năng ngoại ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) và cách thức chấm điểm kỹ năng Viết – Nói theo định dạng đề thi VSTEP.
  • Nghiên cứu hành động: Phân tích khái quát về NCHĐ, mối liên hệ giữa NCHĐ và phát triển chuyên môn, và các qui trình thực hiện NCHĐ.

Phương thức và phương pháp:

Chương trình tập huấn gồm các hình thức sau

Hình thức Diễn giải
Thuyết trình Ban giảng huấn SEAMEO RETRAC đảm trách
Thực hành và thảo luận nhóm Học viên tham gia thực hành và thảo luận nhóm

Giảng viên SEAMEO RETRAC quan sát  & nhận xét, đánh giá

Thực hiện dự án nhỏ và làm bài tập Học viên thực hiện các dự án nhỏ dưới sự hướng dẫn của giàng viên và hoàn tât các bài tập

Khoá tập huấn kết hợp thuyết trình – thực hành – thực hiện dự án nhỏ, làm bài tập đáp ứng mục tiêu thực tiễn của khoá tập huấn.

Trong phần thuyết trình các giảng viên của SEAMEO RETRAC sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn những kỹ năng thiết yếu cho việc giảng dạy một cách cô đọng nhưng đầy đủ nhất.

Trong phần thực hành, các học viên sẽ tham gia thảo luận, thực hiện các dự án nhỏ, làm bài tập theo yêu cầu. Các đồng nghiệp và giảng viên SEAMEO RETRAC sẽ hướng dẫn, nhận xét và đánh giá.

Liên hệ

Bà Trịnh Thị Hoa Mỹ

Trưởng Ban Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài

Email: tthmy@vnseameo.org 

ĐT: (84 28) 38245 618 (Số nội bộ: 218)

Cô Mạch Bửu Hiền

Tổ trưởng Chương trình đặc biệt

Email: mbhien@vnseameo.org 

ĐT: (84 28) 38245 618 (Số nội bộ: 230)

 Fax: (84 28) 3823 2175

 Website: www.anhvanseameo.vn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác