adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Đợt tập trung lần 2 – Khóa 16 – Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, ngày 05-09/03/2018

Đợt tập trung lần 2 – Khóa 16 – Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, ngày 05-09/03/2018

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, tổ chức chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics) theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3539/QĐ-BGDĐT, ngày 13/07/2006. Đợt tập trung lần 2 của khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 05/03 đến 09/03/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác