adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Bồi dưỡng về quản lý giáo dục (Dự án Bỉ)

Như mọi năm, tháng 10/2008, Trung tâm đã tổ chức hai khoá đào tạo về quản lý giáo dục cho hiệu trưởng các trường PTTH với sự tài trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ (BTC). Khóa học thu hút 60 hiệu trưởng, ưu tiên là nữ và các địa phương khó khăn.

Mỗi khóa kéo dài 10 ngày, gồm báo cáo và thảo luận trên lớp, thăm viếng trường học và tham quan. Những chủ đề được thảo luận bao gồm lập kế hoạch chiến lược, phong cách lãnh đạo, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá và kiểm tra, quan hệ quần chúng và việc ứng dụng ICT trong dạy và học. Đây là dịp cho các trường PTTH trong nước mở rộng liên kết hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác