adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Buổi chia sẻ kinh nghiệm về “Phương pháp dạy kỹ năng đọc hiểu cho học sinh thiếu nhi”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm cho giáo viên chương trình Anh văn Thiếu nhi về “Phương pháp dạy kỹ năng đọc hiểu cho học sinh thiếu nhi” vào ngày 26/03/2017 tại Trung tâm.

Báo cáo viên của buổi chia sẻ là Cô Mai Thị Huyền, giáo viên chương trình Anh văn Thiếu nhi, Trung tâm SEAMEO RETRAC. Buổi chia sẻ thu hút 23 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Mục đích của buổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy kỹ năng đọc hiểu một cách hiệu quả đối với học sinh thiếu nhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác