adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Buổi giới thiệu Chương trình và Giáo trình mới cho Giáo viêntiếng Anh tại Trung tâm

Buổi giới thiệu Chương trình và Giáo trình mới cho Giáo viêntiếng Anh  tại Trung tâm

Vào ngày 19 và 21/03/2019, Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài (DFS) đã tổ chức 2 buổi giới thiệu về chương trình và giáo trình mới cho các giáo viên daỵ chương trình Anh văn Giao tiếp Quốc tế (EIC) và chương trình Luyện thi IELTS. Tại hai buổi sinh hoạt chuyên môn này, giáo viên được làm quen với chương trình cải tiến và giáo trình mới. Các thông tin cụ thể về cấu trúc chương trình, giáo trình, phân bổ nội dung giảng dạy, cách thức và thủ thuật triển khai bài dạy, kiểm tra đánh giá đã được chia sẻ và thảo luận. Việc cải tiến chương trình và cập nhật, thay mới tài liệu giảng dạy luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại SEAMEO RETRAC nhằm giúp học viên đạt được kết quả cao nhất trong quá trình học tập.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác