adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á

Buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với SEAMEO INNOTECH, Philipin tổ chức buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 11 năm 2012.

Bộ giáo trình cung cấp một số tài liệu tham khảo bổ sung cho giáo viên và người học. Buổi giới thiệu dành cho giáo viên bậc phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại Trung tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác