adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Chương Trình Bồi Dưỡng Giảng Viên Cốt Cán Quốc Gia Theo Chương Trình Liên Kết Quốc Tế

Chương Trình Bồi Dưỡng Giảng Viên Cốt Cán Quốc Gia Theo Chương Trình Liên Kết Quốc Tế
SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức Chương trình Bồi dưỡng giảng viên tiếng Anh cốt cán quốc gia và Chương trình bồi dưỡng giảng viên cốt cán quốc gia dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh theo chương trình liên kết quốc tế cho 95 giảng viên từ 48 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc từ ngày 05 đến ngày 22 tháng 1 năm 2016 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các đối tác quốc tế của chương trình bao gồm National Geographic Learning – Cengage Learning, Hội đồng Anh Việt Nam và Trường Đại học Queensland (Australia).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác