adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Chương trình huấn luyện “Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”

Chương trình huấn luyện “Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”
Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức 3 khóa tập huấn về quản lý giáo dục trong lĩnh vực “Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam” theo dự án Vietnam Blended Learning Project (VBLP) dưới sự tài trợ của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam thuộc Tổ chức Ngân hàng thế giới (World Bank).

Từ ngày 06 đến ngày 24 tháng 08 năm 2012, Trung tâm đã tổ chức 3 khóa tập huấn trên lớp cho khoảng 80 cán bộ là trưởng khoa, phó khoa, trưởng/phó bộ môn đến từ các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ các cán bộ quản lý/lãnh đạo các khoa tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục nhằm phục vụ tốt hơn công tác tại nhà trường.

Khóa tập huấn của dự án do các giảng viên đến từ trường Đại học Curtin (Úc) và giảng viên cơ hữu của Trung tâm SEAMEO RETRAC đảm trách. Nội dung khóa học không chỉ xoay quanh các vấn đề về phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các cán bộ lãnh đạo/quản lý cấp khoa tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam mà còn tập trung đến việc thực hành tối ưu đánh giá và phát triển chương trình học đại học/cao đẳng trên thế giới. Ngoài ra, các học viên tham gia khóa tập huấn cũng có cơ hội tham quan chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trong tháng 9 và tháng 10, học viên của dự án sẽ tiếp tục chương trình học trực tuyến. Với hai hình thức học tập song song này, học viên sẽ có cơ hội để tiếp tục phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý mà không bị hạn chế về địa điểm và thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác