adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Chuyến thăm của đoàn sinh viên trường Đại học Griffith, Úc

Chuyến thăm của đoàn sinh viên trường Đại học Griffith, Úc

SEAMEO RETRAC luôn hoan nghênh và chào đón các đoàn, trường, đơn vị giáo dục cùng mục tiêu hướng đến phát triển giáo dục, phục vụ cộng đồng, đến thăm và tìm hiểu hoạt động của tổ chức. Ngày 27 tháng 11, Trung tâm đã có buổi báo cáo chia sẻ thông tin cho đoàn gồm 13 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Griffith, Úc.  Đoàn sinh viên đến Việt Nam để tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp phục vụ xã hội và các tổ chức ở Việt Nam quan tâm đến tác động xã hội. Tại trung tâm, đoàn đã được chia sẻ các thông tin về sứ mạng của trung tâm SEAMEO RETRAC cũng như các dự án mà trung tâm đang thực hiện gần đây. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi về những thách thức và cơ hội của Việt Nam trong phát triển giáo dục đã được đặt ra và thảo luận sôi nổi. Đoàn sinh viên cũng chia sẻ những điểm tương đồng giữa sứ mệnh của trung tâm và các tổ chức tương tự ở Úc. Chuyến thăm của đoàn cho thấy sự quan tâm đến giáo dục trong sứ mạng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác