adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo “Chấm bài thi viết IELTS”

Hội thảo “Chấm bài thi viết IELTS”

Ngày 24/6/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội thảo về “Chấm bài thi viết IELTS” cho giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung Tâm. Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính liên quan đến việc giúp giáo viên nắm vững hơn những tiêu chí năng lực viết theo hệ thống bài thi IELTS nhằm nâng cao tính chuần xác trong việc chấm bài thi viết IELTS, đồng thời hội thảo cũng đã cung cấp cho giáo viên bộ mã phản hổi bài viết thống nhất cho tất cả giáo viên để đồng nhất việc chấm và sửa lỗi bài viết đồng bộ giữa các giáo viên trong trung tâm.

Buổi hội thảo do các thành viên trong ban Ngôn Ngữ và Văn Hóa nước ngoài của trung tâm thực hiện và đã thu hút khoảng 24 giáo viên tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác