adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo II “Lãnh đạo công tác thiết lập chính sách trường đại học”, Dự án BUILD-IT

Hội thảo II “Lãnh đạo công tác thiết lập chính sách trường đại học”, Dự án BUILD-IT

Với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kì (USDAID), từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, năm 2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp cùng trường Đại học Bang Portland và Đại học Bang Arizona, Hoa Kì đã tiến hành Hội thảo II về Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệpthông qua đổi mới và công nghệ.

Hội thảo II tập trung vào nội dung “Lãnh đạo công tác thiết lập chính sách trường đại học”. Tham gia khóa huấn luyện là 25 cán bộ lãnh đạo và quản lý các trường đại học khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Trong suốt ba ngày diễn ra khóa huấn luyện, học viên đã có cơ hội tìm hiểu các chủ đề như Thiết lập chính sách, Tóm tắt chính sách, Khung lãnh đạo EMERGE, Kỹ năng Thuyết phục trong bối cảnh thiết lập chính sách. Bên cạnh đó, khi tham gia khóa huấn luyện này, các đại biểu cũng có cơ hội chia sẻ và trình bày những kinh nghiệm thực tế cũng như trường hợp cụ thể của trường mình liên quan đến công tác thiết lập chính sách. Hội thảo III về “Lãnh đạo công tác thực thi chính sách trường đại học” dự kiện sẽ được tiến hành vào tháng 9 năm 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác