adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học vì Mục tiêu Phát triển Bền vững”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học vì Mục tiêu Phát triển Bền vững”

Vào ngày 24-25/7/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học RMIT tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học vì mục tiêu phát triển bền vững”. Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, các chuyên gia giáo dục, các nhà nghiên cứu chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu cũng như trao đổi thông tin về các vấn đề trọng yếu mà các trường đại học và cao đẳng đang phải đối mặt trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học vì mục tiêu phát triển bền vững trong thế kỷ 21. Đồng thời, hội thảo cũng hướng đến việc tạo diễn đàn cho việc trao đổi và xây dựng quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, tổ chức giáo dục trong khu vực và quốc tế.

Tham gia hội thảo có sự hiện diện của gần 30 báo cáo viên là các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục đại học và hơn 80 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục ở các nước Hoa Kỳ, Úc, Anh, Malaysia, Campuchia, Philippin, Thái Lan và Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác