adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Họp Hội đồng học thuật Ban Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

Ngày 20 tháng 5 năm 2011 vừa qua, Ban Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài đã tổ chức cuộc họp thường niên cho các  thành viên hội đồng và đội ngũ giảng viên nòng cốt của Ban.
Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình giảng dạy hiện tại của Ban và thảo luận về kế hoạch chiến lược phát triển Ban. Tại buổi họp, các giảng viên cũng đã có những góp ý xây dựng  thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến chương trình giáo trình, việc sử dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất phục vụ dạy học nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đạo tạo và các dịch vụ của Trung tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác