adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Khoá đào tạo quản lý giáo dục dành cho các nhà lãnh đạo Trường PTTH tại Viêng Chăn, Lào

Khoá đào tạo quản lý giáo dục dành cho các nhà lãnh đạo Trường PTTH tại Viêng Chăn, Lào
Thực hiện một trong những chức năng chính của Trung tâm là hỗ trợ Lào trong vấn đề bồi dưỡng quản lý giáo dục, Trung tâm đã tổ chức khoá quản lý giáo dục dành cho lãnh đạo các trường PTTH của Lào từ ngày 28- 30 tháng 7 năm 2008  tại Viêng Chăn.

Tham gia khoá học gần 50 lãnh đạo các trường PTTH. Báo cáo viên cho khóa học là giảng viên Trung tâm và các giáo sư, chuyên gia của Đại học công lập bang California, Fullerton, và Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ. Các chủ đề được trình bày và thảo luận trong khóa học bao gồm kỹ năng lãnh đạo trong công tác giảng dạy , đánh giá học sinh, quản lý nguồn nhân lực, và các ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) trong giáo dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác