adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”
Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục  dành cho 34 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của đội ngũ cán bộ tại các trường đại học và cao đẳng tại ba quốc gia trên; đồng thời trang bị kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: Phong cách lãnh đạo và các yếu tố làm nên nhà lãnh đạo thành công trong giáo dục đại học, Phát triển và đánh giá chương trình giảng dạy, Khám phá nguồn học liệu mở cho việc dạy và học trong giáo dục đại học, Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển tài liệu dạy và học đại học. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện cũng hướng đến việc chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và xu hướng mới trong quản lý giáo dục đại học của khu vực và thế giới. Khóa học kết hợp nhiều phương pháp sinh động như thuyết trình, thảo luận, hoạt động nhóm, trình bày với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài nước. Các cán bộ tham gia khóa tập huấn cũng đã có dịp tham quan thực tế trao đổi kinh nghiệm với trường đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác