adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác

 Trung tâm SEAMEO RETRAC và National Geographic Learning-Cengage Learning đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Trung tâm vào ngày 14 tháng 9 năm 2016. Lãnh đạo và ban quản lý của hai tổ chức đã chứng kiến buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác này.

 Biên bản ghi nhớ này sẽ giúp đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh trong lớp học và phương pháp giảng dạy tiếng Anh của giáo viên tại các trường công lập ở Việt Nam, trao đổi học thuật, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên cứu v.v.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác