adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Phiên họp thường niên cán bộ cấp cao tổ chức SEAMEO lần thứ 34

Ban Thư ký SEAMEO kết hợp cùng Bộ Giáo dục Thái Lan đăng cai tổ chức Phiên họp thường niên cán bộ cấp cao tổ chức SEAMEO lần thứ 34 tại khách sạn Grand Millennium Sukhumvit, Bangkok, Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 01 năm 2012.

Tham dự phiên họp bao gồm 137 cán bộ cấp cao từ các quốc gia thành viên, thành viên liên kết, thành viên mở rộng và các đối tác quốc tế như Ban Thư ký ASEAN, UNESCO Bangkok, UNICEF EAPRO, Bộ Giáo dục Văn hóa Thể Thao Khoa học Công nghệ Nhật Bản, Ngân hàng phát triển Châu Á, Học viện phát triển giáo dục Hàn Quốc ….

Phiên họp lần này đã thông qua kế hoạch chiến lược 10 năm của SEAMEO (2011/2020) và kế hoạch phát triển 5 năm của 4 Trung tâm.

TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm SEAMEO RETRAC và Cô Nguyễn Thị Phương Uyên, Cán bộ chương trình đã tham dự Phiên họp này. Đặc biệt, Dự thảo chỉnh sửa Quy chế hoạt động của SEAMEO RETRAC nhằm đáp ứng và phục vụ nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới cũng nhận được sự đồng tình và thông qua tại phiên họp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác