adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Tập huấn “Những định hướng mới trong công tác đánh giá chương trình học”

Tập huấn “Những định hướng mới trong công tác đánh giá chương trình học”
Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn “Những định hướng mới trong công tác đánh giá chương trình học” dành cho cán bộ chuyên môn của Trung tâm vào ngày 8 tháng 01 năm 2013.

Phụ trách trình bày là GS. TS. Lyn Shulha, Giám đốc nhóm đánh giá chương trình thuộc Đại học Queen, Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác