adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Tập huấn về Đào tạo Cán bộ nguồn trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản lý giáo dục

Tập huấn về Đào tạo Cán bộ nguồn trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản lý giáo dục

Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018, tại Tỉnh Luang Prabang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tâm  SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục (IFEAD)-Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Lào.

Khóa học có sự tham gia của 34 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tập huấn chủ chốt trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục của Viện IFEAD và các trường đại học, cao đẳng của Lào. Khóa tập huấn do các cán bộ thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC giảng dạy. Nội dung tập trung vào việc nâng cao và tăng cường kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong các lĩnh vực Đổi mới Lãnh đạo nhà trường trong thế kỉ 21, Đổi mới trong giảng dạy và học tập, Phát triển chuyên môn của giáo viên, Kĩ năng Đàm phán và Giải quyết mâu thuẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác