adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Thành lập Trung tâm học tập suốt đời tại Việt Nam

Theo lời mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự cuộc họp chuẩn bị thành lập Trung tâm học tập suốt đời tại Hà Nội (SEAMEO CELLL) ngày 11/10/2011.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh chia sẻ những kinh nghiệm và hoạt động của Trung tâm SEAMEO RETRAC đã thực hiện trong suốt thời gian qua bao gồm các nguồn kinh phí, đa dạng hóa chương trình và dịch vụ, phát triển chuyên môn trong hoàn cảnh ngân sách quốc gia và các nguồn kinh phí khác hạn chế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác