adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Buổi họp Giáo viên giảng dạy Chương trình tỉnh

Buổi họp Giáo viên giảng dạy Chương trình tỉnh

Ngày 24/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi họp với giảng viên tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng tiếng Anh ở các tỉnh. Buổi họp nhằm giới thiệu Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, giúp ôn lại việc thực hiện chương trình tỉnh và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên về phương pháp giảng dạy, tài liệu giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day, cũng như những chia sẽ khác về chuyên môn và nghề nghiệp trong quá trình tham gia các chương trình giảng dạy ở tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác