adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Chia sẻ kinh nghiệm: “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS”

Chia sẻ kinh nghiệm: “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS”

Ngày 17/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi chia sẻ kinh  nghiệm “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS” tại Trung tâm.

Ngày 17/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi chia sẻ kinh  nghiệm “Một số gợi ý nhằm tạo ham muốn viết lách cho người học trong các giờ luyện kỹ năng viết cho kỳ thi IELTS” tại Trung tâm. Buổi chia sẻ kinh nghiệm do Cô Nguyễn Võ Kiều Trang trình bày thu hút khoảng 20 giáo viên đang giảng dạy kỹ năng Viết IELTS tại Trung tâm tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác