adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Buổi Hướng dẫn cho Giảng viên mới

Buổi Hướng dẫn cho Giảng viên mới

Ngày 04/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các giảng viên mới được tuyển dụng vào Trung tâm.

Ngày 04/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các giảng viên mới được tuyển dụng vào Trung tâm. Buổi hướng dẫn nhằm giới thiệu về Trung tâm, phổ biến các quy định khi giảng dạy tại Trung tâm và tạo cơ hội cho các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. 20 giảng viên Việt Nam và bản ngữ đã tham dự buổi họp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác