adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Chương trình bồi dưỡng 400 giảng viên cốt cán của Đề án NNQG 2020 do Trung tâm SEAMEO RETRAC điều phối và tổ chức, 25/8 – 30/9/2014

Chương trình bồi dưỡng 400 giảng viên cốt cán của Đề án NNQG 2020 do Trung tâm SEAMEO RETRAC điều phối và tổ chức, 25/8 – 30/9/2014

Trung tâm SEAMEO RETRAC phụ trách điều phối tổ chức khóa học cho 400 trên tổng số 838 giáo viên/giảng viên tiếng Anh trong cả nước tại 2 địa điểm là Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng từ ngày 25/8–30/8/2014 và từ 24/9–30/9/2014 và Trung tâm SEAMEO RETRAC từ ngày 3/9–23/9/2014.

Trung tâm SEAMEO RETRAC phụ trách điều phối tổ chức khóa học cho 400 trên tổng số 838 giáo viên/giảng viên tiếng Anh trong cả nước tại 2 địa điểm là Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng từ ngày 25/8–30/8/2014 và từ 24/9–30/9/2014 và Trung tâm SEAMEO RETRAC từ ngày 3/9–23/9/2014.

Khóa học được thực hiện dựa trên hình thức kết hợp giữa việc học trên lớp với giảng viên và tự học trên máy tính. Nội dung bồi dưỡng bao gồm Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ và Ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh. Giảng viên của chương trình bồi dưỡng bao gồm các chuyên gia quốc tế đến từ Anh và Hoa Kỳ và các giảng viên Việt Nam đã qua các khóa đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác