adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Chuyến viếng thăm của Đoàn trường Giáo dục Đại học Công lập Michigan

Ngày 27/5/2014, SEAMEO RETRAC hân hạnh đón tiếp Đoàn gồm 10 nghiên cứu sinh thuộc trường Giáo dục Đại học Công lập Michigan do TS. Todd W. Drummond dẫn đầu.

Ngày 27/5/2014, SEAMEO RETRAC hân hạnh đón tiếp Đoàn gồm 10 nghiên cứu sinh thuộc trường Giáo dục Đại học Công lập Michigan do TS. Todd W. Drummond dẫn đầu. Mục đích chính của Đoàn là tìm hiểu về hoạt động của Trung tâm và trao đổi về những khả năng hợp tác trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác