adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích Nhân viên

Tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích Nhân viên

Vào ngày 19/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích nhân viên cho cán bộ chuyên môn của Trung tâm. Tập huấn do GS.TS. Morell D. Boone từ trường Đại học Đông Michigan, Hoa Kỳ trình bày. Tập huấn cung cấp cho cán bộ Trung tâm những kiến thức chuyên sâu cũng như kỹ năng trong công tác quản lý và khuyến khích nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác