adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Diễn đàn “Đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á”

Diễn đàn “Đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 17, ngày 25/9/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á”.  Mục đích của diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết khác trong thế kỷ 21 ở bậc giáo dục phổ thông tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tham gia báo cáo tại diễn đàn có PGS. TS. Phạm Quang Hưng, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cùng các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ các nước Lào, Mã Lai, Myanma, Singapore, đại diện Bộ Giáo dục Thái Lan và chuyên gia giáo dục trong lĩnh vực giảng dạy kỹ năng mềm tại Việt Nam.

Diễn đàn giáo dục còn có sự tham dự của hơn 40 giảng viên và cán bộ công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến để trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết khác trong thế kỷ 21. Diễn đàn đồng thời hướng đến việc phát triển và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị giáo dục ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác