adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo Giới thiệu về Bộ Giáo trình Market Leader

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Pearson tổ chức buổi hội thảo giới thiệu bộ giáo trình Market Leader cho chương trình tiếng Anh tổng quát vào ngày 26 tháng 2 năm 2013 tại trụ sở chính của Trung tâm.

Phụ trách trình bày là Ông David Kayne, Giám đốc Phát triển Giáo viên khu vực Đông Nam Á của Pearson. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giáo viên tiếng Anh đang dạy chương trình tiếng Anh Giao tiếp Thương mại tại Trung tâm tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác