adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng”

Hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng” cho giảng viên khoa tiếng Anh, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng và đội ngũ giảng viên của Trung tâm vào ngày 23/9/2013.
Phụ trách trình bày là GS.TS. Stephen Moore, Khoa Xã hội nhân văn, trường Đại học Macquarie, Úc. Phần đầu của hội thảo tập trung vào phỏng vấn và phần sau liên quan đến nhóm tập trung. Buổi hội thảo rất thực tế và sinh động giúp các giảng viên tham gia hiểu rõ và có thể áp dụng vào thực tế nghiên cứu khoa học của mình. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giảng viên tiếng Anh tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác