adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo quốc tế xây dựng thương hiệu trong giáo dục đại học

Hội thảo quốc tế xây dựng thương hiệu trong giáo dục đại học
Xây dựng thương hiệu trở thành một trong những vấn đề quan tâm chính của các đại học trên thế giới, khu vực và Việt Nam. SEAMEO RETRAC đã tố chức thành công Hội thảo quốc tế “Xây dựng thương hiệu trong giáo dục đại học: Thực tiễn và kinh nghiệm trong bối cảnh toàn cầu hóa” tại TP. Nha Trang từ 10- 11/8/2009.

Hội thảo giúp các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng, quan điểm và cách làm trong xây dựng thương hiệu giáo dục đại học.

Trong 2 ngày của Hội thảo đã thu hút sự tham dự của gần 200 nhà lãnh đạo, quản lý của 130 trường đại học cao đẳng, trong đó có hơn 30 trường nước ngoài. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút hơn 30 bài tham luận của các đại biểu tập trung vào 3 chủ đề chính: khái niệm của xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất lượng, kiểm định và các bài học thực tiễn của thế giới đặc biệt nhấn mạnh tại khu vực Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Úc, Châu Âu, và Nhật Bản. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập đến tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định cũng như cam kết của Chính phú Việt Nam đối với giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng đưa đến thành công và thúc đẩy các trường đại học cao đẳng Việt Nam xây dựng, tăng cường hợp tác với các trường nước ngoài.

Bốn vấn đề chính rút ra từ Hội thảo: Xây dựng hợp tác giữa các trường đại học và cao đẳng Việt Nam với các trường nước ngoài; xây dựng các chương trình tập huấn/hội thảo trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định giáo dục đại học, đặc biệt trong giai đoạn 2009-2010; xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng, kiểm định; thảo luận lộ trình đào tạo đội ngũ giảng viên tại các trường đại học của Việt Nam.
Tất cả đại biểu tham dự đã đánh giá rất cao Hội thảo quốc tế của SEAMEO RETRAC. Hội thảo là bước chuẩn bị cho các hoạt động như hội nghị, tập huấn về các chủ đề có liên quan đến việc xây dựng thương hiệu giáo dục đại học trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác