adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh”

Hội thảo “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh”

Ngày 08/6/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Nhà xuất bản Macmillan
tổ chức buổi hội thảo “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh” cho các giảng viên tiếng Anh tại Trung tâm. Hội thảo bao gồm các chủ đề tại sao kỹ năng sống lại cần thiết trong thời đại ngày nay, các kỹ năng này được tích hợp trong các giáo trình của Macmillan như thế nào, làm thế nào để tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh và nguồn khai thác các nội dung về kỹ năng sống trên các trang web của NXB Macmillan và các hợp phần kỹ thuật số.

Buổi hội thảo được thực hiện bởi ông Jack Hsiao, chuyên gia đào tạo vùng của NXB Macmillan, khu vực Đông Á và đã thu hút 25 giáo viên tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác