adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 12 của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 12 của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Ngày 10/8/2009, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 12 tại trường Đại học Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Ngoài 12 thành viên Hội đồng, còn có sự hiện diện của các vị khách quí đến từ các tổ chức giáo dục quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Tại phiên họp, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc đã báo cáo vắn tắt các vấn đề chính trong phiên họp Giám đốc các trung tâm SEAMEO (Center Directors Meeting) diễn ra trước đó từ ngày 3 – 6/8/2009 tại Bangkok, Thailand.
Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 – 2009, bản báo cáo tài chính và kế hoạch ngân sách 3 năm 2010 – 2012 đồng thời đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển lâu dài của SEAMEO RETRAC. Kết thúc phiên họp, Hội đồng nhất trí kỳ họp lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào tháng 8/2010 tại Vientiane, Lao PDR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác