adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm SEAMEO RETRAC

Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm SEAMEO RETRAC

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội nghị CBVC năm 2013 cho toàn bộ CBVC đang làm việc toàn thời gian tại Trung tâm.

Đây là Hội nghị hằng năm nhằm tổng kết công tác năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm năm 2013, công bố kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2012, thảo luận đóng góp nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013, và bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2013. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn




Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác