adm@vnseameo.org
(84-28) 3824 5618 - Máy Nhánh: 122/101/102 Hotline: 0903 365 170

Hội thảo Quốc tế

Hội thảo Quốc tế
Được tài trợ của tổ chức Japan Foundation, SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo bậc đại học” trong hai ngày 26-27/10/2009 tại Trung tâm.
Tham dự Hội thảo gồm 35 lãnh đạo và chuyên gia đạio học từ Nhật Bản, Cambodia, Lào và Việt Nam. Tiến sĩ Dennis Berg, giáo sư danh dự của trường California State University, Fullerton, và là giáo sư thỉnh giảng của Trung tâm cũng tham dự hội thảo. Hội thảo nhằm tăng cường hiểu biết về giáo dục đại học của Nhật Bản, tạo ra một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa lãnh đạo các trường đại học Nhật Bản, Cambodia, Lào, và Việt Nam về lĩnh vực xây dựng và quản lý chương trình đào tạo bậc đại học. Ngoài ra, Hội thảo cũng tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Anh văn mẫu giáoAnh văn thiếu nhiAnh văn thiếu niênVui học hèLuyện thi CambridgeAnh văn tổng quátAnh văn giao tiếp quốc tếAnh văn 6 bậcLuyện thi TOEFL iBTLuyện thi TOEFL ITPLuyện thi IELTSLuyện thi TOEICThạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng DụngCác khóa học khác