(84-28) 3824 5618 (Ext: 122/101/102) adm@vnseameo.org

VIDEO RESOURCES 

Personality Traits
View More
Describing Health Problems
View More
TALKING ABOUT JOBS
View More
How to Extend your Answer in the IELTS Speaking Test
View More
Using Sentence Stress and Intonation to Clarify Meanings and Express your Feelings
View More
Talking about your past experiences and events
View More
  • 1
  • 2
  • 3
Personality Traits

Describing yourself or someone else's personality is a common topic not only in English conversations but also in the IELTS speaking test. In this video, Mr. Donal O'Riordan will teach you how to use some good and useful personality traits.

Describing Health Problems

Describing health problems is a common topic not only in the IELTS test but also in everyday English conversations. In this video, Mr. Matt King will show you how to describe health problems in English accurately and interestingly.

TALKING ABOUT JOBS

Talking about jobs is a good way to get to know other people in everyday English communication. In addition, this is also a fairly common topic in English speaking tests. In this video, Mr. Matt King will teach you how to talk about jobs accurately and interestingly.

How to Extend your Answer in the IELTS Speaking Test

The IELTS Speaking Test requires you to demonstrate your English speaking ability and be able to prolong the conversation in accordance with the allotted time. Giving too short answers will not show your English proficiency and will negatively affect your score. In this video, Mr. Robert Gibb will show you how to extend your answers correctly and effectively

Using Sentence Stress and Intonation to Clarify Meanings and Express your Feelings
Sentence stress and intonation are important factors that help you understand and speak English naturally like a native speaker. Today, Ms. Lori Ann Shea will show you how to use sentence stress and intonation to clarify meanings and express feelings effectively.
Talking about your past experiences and events
Talking about past experiences and events is a common topic in the IELTS Speaking Test as well as other English speaking tests. Today, Mr. Jared Bendall will teach you how to talk about or describe your past experiences and events accurately and effectively.
 
Sports & Exercise

Sports & Exercise is a familiar topic for many IELTS learners. It is also a common topic in everyday English conversations. Today, Mr. Jared Bendall will teach you how to talk about sports and exercise in English correctly and effectively.

TALKING ABOUT FAMILY

Talking about family is a fairly common topic in the IELTS speaking test. It is also a familiar topic in everyday English conversations. Today, Ms. Lori Ann Shea will teach you how to describe your family in English correctly and effectively.

Improving Your English Pronunciation: Stress and Intonation
IELTS SPEAKING: IMPROVING YOUR VOCABULARY

Vocabulary is definitely one of the most important criteria in the IELTS test. Not only does vocabulary make up 25% of your mark in IELTS writing and speaking but it also plays a crucial part in IELTS Listening & Writing. In this video, Ms. Lori Ann Shea provides you with some useful knowledge and vocabulary to help you improve your vocabulary as well as study more effectively.

Shopping in English

In this video, Jared teaches you the essential phrases, questions and responses that you will need to go shopping for clothes and groceries in an English-speaking environment. Jared discusses how to ask where an item is in the store, how to find out the price of an item, how to ask for different sizes, and how to purchase clothes and groceries at a store.

IELTS SPEAKING: IMPROVING YOUR PRONUNCIATION

Pronunciation is one of four important criteria used for assessing your speaking performance in the IELTS speaking test. Pronunciation is 25% towards your speaking band. During this workshop, Ms. Lori Ann Shea - SEAMEO RETRAC's lecturer will provide you with some useful knowledge and help you practice your pronunciation.

[Workshop] IELTS Speaking Part 3: Secrets Unveiled!

👉Phần thứ ba của bài thi Nói IELTS luôn được mệnh danh là “hố đen bí ẩn” khiến nhiều thí sinh mất điểm nhất. Lý do là vì trong phần này, giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi dựa vào phần trả lời trước đó của thi sinh. Việc học “tủ” đáp án cho các phần 1, phần 2 là hoàn toàn không có tác dụng. Đó là chưa kể đến việc tâm lý cũng như sự tập trung của thí sinh sẽ giảm sút do đã đầu tư quá nhiều vào 2 phần thi trước đó. Vậy, làm sao để các thí sinh có thể tự tin “đánh bại trùm cuối” trong bài thi? Tất cả bí mật sẽ được SEAMEO RETRAC giải đáp trong workshop online miễn phí “IELTS Speaking Part 3: Secrets Unveiled!” - Vén màn bí mật!

👉Diễn giả: Ms. Lori Shea Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng, Đại học Curtin, Úc Giảng viên IELTS tại SEAMEO RETRAC với hơn 10 năm kinh nghiệm

Let us know something about you
English for KindergartensEnglish for KidsEnglish for YoungstersSummer FunCambridge Test Preparation CourseGeneral EnglishEnglish for International CommunicationEnglish Proficiency Training A1-C1TOEFL-iBTTOEFL-ITPIELTSTOEICMaster in Applied LinguisticsOther courses