(84-28) 3824 5618 (Ext: 122/101/102) adm@vnseameo.org

VIDEO RESOURCES 

Using Sentence Stress and Intonation to Clarify Meanings and Express your Feelings
View More
Talking about your past experiences and events
View More
Sports & Exercise
View More
TALKING ABOUT FAMILY
View More
Improving Your English Pronunciation: Stress and Intonation
View More
IELTS SPEAKING: IMPROVING YOUR VOCABULARY
View More
  • 1
  • 2
Using Sentence Stress and Intonation to Clarify Meanings and Express your Feelings
Sentence stress and intonation are important factors that help you understand and speak English naturally like a native speaker. Today, Ms. Lori Ann Shea will show you how to use sentence stress and intonation to clarify meanings and express feelings effectively.
Talking about your past experiences and events
Talking about past experiences and events is a common topic in the IELTS Speaking Test as well as other English speaking tests. Today, Mr. Jared Bendall will teach you how to talk about or describe your past experiences and events accurately and effectively.
 
Sports & Exercise

Sports & Exercise is a familiar topic for many IELTS learners. It is also a common topic in everyday English conversations. Today, Mr. Jared Bendall will teach you how to talk about sports and exercise in English correctly and effectively.

TALKING ABOUT FAMILY

Talking about family is a fairly common topic in the IELTS speaking test. It is also a familiar topic in everyday English conversations. Today, Ms. Lori Ann Shea will teach you how to describe your family in English correctly and effectively.

Improving Your English Pronunciation: Stress and Intonation
IELTS SPEAKING: IMPROVING YOUR VOCABULARY

Vocabulary is definitely one of the most important criteria in the IELTS test. Not only does vocabulary make up 25% of your mark in IELTS writing and speaking but it also plays a crucial part in IELTS Listening & Writing. In this video, Ms. Lori Ann Shea provides you with some useful knowledge and vocabulary to help you improve your vocabulary as well as study more effectively.

Shopping in English

In this video, Jared teaches you the essential phrases, questions and responses that you will need to go shopping for clothes and groceries in an English-speaking environment. Jared discusses how to ask where an item is in the store, how to find out the price of an item, how to ask for different sizes, and how to purchase clothes and groceries at a store.

IELTS SPEAKING: IMPROVING YOUR PRONUNCIATION

Pronunciation is one of four important criteria used for assessing your speaking performance in the IELTS speaking test. Pronunciation is 25% towards your speaking band. During this workshop, Ms. Lori Ann Shea - SEAMEO RETRAC's lecturer will provide you with some useful knowledge and help you practice your pronunciation.

[Workshop] IELTS Speaking Part 3: Secrets Unveiled!

👉Phần thứ ba của bài thi Nói IELTS luôn được mệnh danh là “hố đen bí ẩn” khiến nhiều thí sinh mất điểm nhất. Lý do là vì trong phần này, giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi dựa vào phần trả lời trước đó của thi sinh. Việc học “tủ” đáp án cho các phần 1, phần 2 là hoàn toàn không có tác dụng. Đó là chưa kể đến việc tâm lý cũng như sự tập trung của thí sinh sẽ giảm sút do đã đầu tư quá nhiều vào 2 phần thi trước đó. Vậy, làm sao để các thí sinh có thể tự tin “đánh bại trùm cuối” trong bài thi? Tất cả bí mật sẽ được SEAMEO RETRAC giải đáp trong workshop online miễn phí “IELTS Speaking Part 3: Secrets Unveiled!” - Vén màn bí mật!

👉Diễn giả: Ms. Lori Shea Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng, Đại học Curtin, Úc Giảng viên IELTS tại SEAMEO RETRAC với hơn 10 năm kinh nghiệm

Let us know something about you
English for KindergartensEnglish for KidsEnglish for YoungstersSummer FunCambridge Test Preparation CourseGeneral EnglishEnglish for International CommunicationEnglish Proficiency Training A1-C1TOEFL-iBTTOEFL-ITPIELTSTOEICMaster in Applied LinguisticsOther courses